Ocena brak

Komora śluzowa

Autor /Darek Dodano /31.01.2012

Ciśnienie wody wzrasta wraz z jej głębokością o 1 atmosferę na każde 10 metrów. Powoduje to konieczność sprężania powietrza wewnątrz keso­nu. Robotnicy pracujący w kesonie muszą się tam jakoś dostać i stamtąd wyjść. Jednak otworzenie zwykłych drzwiczek umieszczonych na wystają­cej z wody części powodowałoby spadek ciśnie­nia wewnątrz, co prowadziłoby do wyrównania się poziomów wody wewnątrz i na zewnątrz kesonu.
Aby do tego nie dopuścić, do kesonu wchodzi się poprzez komorę śluzową, umieszczoną na gó­rze, ponad wodą. Jest to niewielkie pomieszczenie z dwojgiem hermetycznych drzwi - jedne prowadzą do wnętrza kesonu, a drugie na otwarte powie­trze. Pracownik pragnący wydostać się z kesonu na zewnątrz wpierw otwiera zawór łączący komo­rę śluzową z obszarem roboczym kesonu. Dzięki temu ciśnienie powietrza w obu pomieszczeniach ulega wyrównaniu. Następnie pracownik otwiera drzwi z kesonu do komory, wchodzi do niej i zamy­ka za sobą dokładnie drzwi oraz zawór.
Jeśli prace są prowadzone na stosunkowo płyt­kiej wodzie, pracownik może po prostu otworzyć drzwi prowadzące z komory na otwartą przestrzeń i wyjść na zewnątrz. Ciśnienie w komorze wyrów­na się z atmosferycznym, część sprężonego powie­trza ucieknie ze śluzy, lecz ciśnienie wewnątrz kesonu pozostanie bez zmian.

Podobne prace

Do góry