Ocena brak

KOMITETY, CENTRA I RADY

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Komitet Integracji Europejskiej

ZADANIA: koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z UE, , współpraca z Komisją Europejską w zakresie realizacji programu wymagań integracyjnych,

Komitet Badań Naukowych

Jest to naczelny organ adm. , kolegialny do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa.

ZADANIA: opracowywanie i przedstawianie RM projektów polityki naukowej i technicznej państwa oraz podział środków finansowych na poszczególne jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe, inwestycje, finansowanie projektów badawczych itp.

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

Jest państwową jednostką organizacyjną, prowadząca prace służące RM i Prezesowi RM do programowania strategicznego, prognozowania rozwoju gospodarczego, społecznego oraz zagospodarowania przestrzennego kraju.

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI

Stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Krajowa Rada ma kompetencje prawodawcze . W jej skład wchodzi 9 członków, kadencja trwa 6 lat. Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi. Przewodniczący KR wydaje decyzje w sprawach koncesji na rozpowszechnienie programów radiowych i telewizyjnych.

Podobne prace

Do góry