Ocena brak

Komitet Regionów

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011

Charakterystyka

Komitetem Regionów- został utworzony na mocy postanowień Traktatu z Maastricht i zebrał się po raz pierwszy w marcu 1994 r.. Zadaniem Komitetu Regionów jest wydawanie opinii o sprawach projektowanych aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej, które prawdopodobnie będą miały wpływ na różne regiony państw członkowskich. Konsultacje z Komitetem muszą być prowadzone w zakresie pięciu polityk. Oto one

Podobnie jak Komitet Ekonomiczno- Społeczny. z którym dzieli siedzibę i sekretariat, Komitet Regionów liczy 222 członków, wybranych na czteroletnią odnawialną kadencję. Narodowe limity dotyczące liczby członków są takie same jak dla Komitetu Ekonomiczno- Społecznego.


Podstawy prawne

Traktat z Maastricht ustanowił nowy organ Unii Europejskiej, Komitet Regionów ( Artykuł 198a EWG). Dokonano tego dzięki namowie Niemiec i Hiszpanii, krajów z silnym elementem regionalnym w ich uregulowaniach konstytucyjnych. Komitet Regionów złożony z 222 członków " reprezentantów regionalnych i lokalnych organów" , posiada "status doradczy " i dzieli wspólny sekretariat w Brukseli z Komitetem Ekonomicznym i Społecznym. Od lipca 1994 roku ma swojego sekretarza generalnego. Członkowie Komitetu Regionów i ich zastępcy są mianowani na okres 4 lat przez Radę Ministrów zgodnie z propozycjami państw członkowskich. Mimo że nie wymaga tego Traktat, prawi wszyscy członkowie Komisji Regionów piastują biura wyborcze na poziomie regionalnym lub lokalnym, w swoich krajach


Traktat wymaga konsultacji z Komitetem Regionów tylko na niewielu obszarach. Niemniej jednak, zgodnie z Artykułem 198c EWG albo, Komisja europejska może konsultować się z Komitetem Regionów jeżeli uważa to za stosowne, a sam Komitet Regionów może z własnej inicjatywy wydawać opinie w sprawach wpływających na interesy regionalne.


Autor: Agnieszka Zawada
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry