Ocena brak

Komisje śledcze Sejmu

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Komisja śledcza – to komisja powołana przez Sejm o szczególnych uprawnieniach, jest ona tworzona doraźnie.

Komisję śledczą powołuje Sejm, gdy zajdzie taka potrzeba. Tym samym skład Komisji zawsze będzie odzwierciedlać układ sił w Sejmie, czyli opozycja pozostawać w niej będzie w mniejszości.

Komisja śledcza jest powoływana do zbadania określonej sprawy (zwykle na tle afery lub skandalu o znacznym ciężarze gatunkowym), a tryb działania Komisji określa ustawa.

Art. 110 ust Konstytucyjnej rozróżnia komisje stałe i komisje nadzwyczajne.

Komisje stałe – to komisje, których utworzenie przewiduje regulamin Sejmu. Tym samym Sejm ma obowiązek je utworzyć, a istnieją one przez okres całej kadencji.

Regulamin przewiduje obecnie utworzenie 27 komisji stałych: resortowych i funkcjonalnych.

Komisje sejmowe, w tym także komisje śledcze mogą być tworzone tylko w ramach kompetencji wykonywanych przez Sejm.

Komisje sejmowe mogą składać się wyłącznie z posłów.

Najczęściej mamy do czynienia z 2 komisjami nadzwyczajnymi:

  1. ds. rozpatrzenia projektu ustawy,

  2. ds. rozpatrzenia określonej sprawy.

Podobne prace

Do góry