Ocena brak

Kolorymetryczne regulowanie za pomocą pola szarości

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

Jak wspomniano w rozdz. 2.4, równowaga barw jest decydująca przy ocenie wizualnej odbitki. Zakłócenia równowagi barw występują szczególnie wyraźnie w polu szarości. Toteż łatwo można zrozumieć, że pole szarości jest stosowane zarówno do kontrolowania jak i regulowania procesu drukowania nakładu.

Do tego zadania idealnie nadaje się kolorymetria. Dlatego farby drukowe cyjanowe, purpura i żółta powinny być wyregulowane kolorymetrycznie według pola szarości (jeśli możliwie w 3/4 tonach). Jako wartości odniesienia powinny być wybrane zarówno standardy zakładowe, jak i odczytane wartości z pasemek pomiarowych odbitek próbnych.

Jeśli odchylenia są większe aniżeli dopuszczalna tolerancja AE, komputer automatycznie ustala wymagane zmiany nadawania farb cyjanowej, purpurowej i żółtej. Z monitora uzyskać można też informacje dotyczące charakterystyk widmowych zmierzonych wartości spektralnych z pola szarości, jednobarwnych tonów pełnych i pól rastrowanych farb cyjanowej, purpury i żółtej oraz pól kontrolnych tonów pełnych wydrukowanych kolejno nakładanymi warstwami farb. Uzyskuje się więc informacje o wszystkich parametrach wpływających na jakość odbitek. Wyliczane zmiany procesu drukowania następują automatycznie poprzez moduł CPC l.

Podobne prace

Do góry