Ocena brak

Kolektorzy i posłowie

Autor /Zula Dodano /23.04.2013

Dawniej wysyłali papieże do Polski legatów, zwanych legatami a latere, w celu załatwienia jednej lubkilku określonych spraw. Ostatnim z tej grupy był kardynał Gentilis, mianowany (1307) legatem na Węgryi Polskę. W okresie awiniońskim wprowadzono nowy typ papieskich wysłanników, nuncjuszy kolektorów,przebywających w kraju przez dłuższy czas. Ich pierwszorzędnym zadaniem było zbieraćświętopietrze i opłaty na rzecz kurii papieskiej, ale załatwiali także inne sprawy kościelne i polityczne.

Pierwszymi nuncjuszami kolektorami byli, Piotr z Alwernii, kanonik w Noyon, przysłany do Polskiprzez Jana XXII w 1325 roku i Galhard z Cahors (1335-1343). Zajmowali się świętopietrzem, ale teżmediacją w sporach, informowali papieży o problemach Kościoła krajowego, jak konieczność obsadzaniaPolakami wyższych godności kościelnych w diecezji wrocławskiej i lubuskiej.

Polska miała swoich reprezentantów w Awinionie. Okresowo przebywali tam dostojnicy kościelni, arcybiskupii biskupi, najczęściej jako posłowie. Choć w poselstwach przeważali duchowni, słano też dopapieży świeckich posłów. Polska podjęła praktykę innych krajów i utrzymywała przy kurii papieskiejstałych pełnomocników (prokuratorów, agentów) do załatwiania spraw i obrony swoich interesów. Prokuratoremspraw polskich w 1320 roku był kanonik wrocławski Szymon z Marszewia, a w 1321 rokuproboszcz igołomicki Andrzej z Wiślicy.

Podobne prace

Do góry