Ocena brak

KOENIG MARIE PIERRE (1898-1970) - marszałek

Autor /lasuch Dodano /25.02.2011

Oficer francuski, w stopniu majora dowodził 13 półbrygadą Legii Cu­dzoziemskiej w walkach o *Na-rwik. Po klęsce Francji w 1940 r. dołączył do gen. Charlesa de *Gaulle'a. W 1941 r. walczył w oddziałach Wolnych Francuzów w Erytrei, a następnie dowodził brygadą w Libii (1942 r. - Bir-Ha-keim) i Tunisie (1943 r.). Od 1943 r. był dowódcą wojsk francuskich w Wielkiej Brytanii i delegatem Francuskiego Komitetu Wyzwole­nia Narodowego przy naczelnym dowódcy wojsk Sprzymierzonych.

Po inwazji na Normandię objął dowództwo francuskich sił wewnę­trznych (*FFI) na wyzwolonych te­renach. Od sierpnia 1944 r. do lipca 1945 r. był gubernatorem wojsko­wym Paryża i dowódcą Paryskiego Okręgu Wojskowego. Od 1945 do 1949 r. sprawował funkcję dowódcy francuskich wojsk okupacyjnych w Niemczech. Pośmiertnie został mianowany marszałkiem.

Podobne prace

Do góry