Ocena brak

Kobiety karmiące dziecko

Autor /pinezka Dodano /09.06.2014

Pracownica po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub nawet wychowawczego, jeżeli np. wykorzystała go w pewnej części, ma prawo wystąpienia do pracodawcy o zapewnienie jej w czasie pracy przeraz na karmienie dziecka, pod warunkiem że rzeczywiście karmi dziecko piersią.

takim przypadku przysługują jej dwie przerwy, każda po pół godziny, wliczane do czasu pracy. Jeżeli karmi piersią więcej niż jedno dziecko, ma prawo do dwóch przerw po 45 minut. celu ułatwienia pracownicy karmiącej opieki nad dzieckiem możliwe jest połączenie dwóch przerw w jedną i np. skrócenie jej czasu pracy. Połączenie takie będzie możliwe jednak pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem przez karmiącą matkę. praktyce pracownica może więc np. rozpoczynać pracę odpowiednio godzinę lub półtorej godziny później lub, jak jest jej wygodniej, wychodzić w ciągu dnia. Należy jednak podkreślić, że pracownicy nie przysługuje przerwa na karmienie, jeżeli jest zatrudniona w wymiarze czasu krótszym niż godziny dziennie, a przy czasie pracy do 6 godzin tylko jedna przerwa. Warto zauważyć, że żadne przepisy nie określają, do jakiego terminu kobieta może korzystać z tego prawa. Składa ona pracodawcy oświadczenie, że jest matką karmiącą dziecko.

Wydaje się, że w sytuacji, gdy pracodawca ma poważne wątpliwości, czy pracownica rzeczywiście karmi piersią, może zażądać od niej zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ten stan rzeczy. Jednak w żadnym przypadku nie może zażądać od kobiety zrezygnowania z karmienia i z przerw w pracy.

 

Podobne prace

Do góry