Ocena brak

KNOLL-KOWNACKI EDMUND STANISŁAW (1891-1953) - generał

Autor /lasuch Dodano /25.02.2011

Od 1914 do 1917 r. w Legionach Polskich, od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. W czasie woj­ny polsko-bolszewickiej dowodził m. in. brygadą artylerii 1 dywizji piechoty Legionów, a następnie brygadą piechoty tej dywizji.

W la­tach 1922-24 studiował w Ecole Superieure de Guerre. Po powrocie do kraju dowodził 13 dywizją pie­choty w Równem i Okręgiem Kor­pusu VII w Poznaniu. Od 3 wrze­śnia 1939 r. był dowódcą Grupy Operacyjnej „Koło" (przemianowa­nej 6 września na Grupę Operacyj­ną jego imienia) w ramach armii „Poznań". Brał udział w bitwie nad *Bzurą, a po przebiciu się do stoli­cy walczył w jej obronie. 28 wrze­śnia dostał się do niewoli i po pobycie w kilku obozach przej­ściowych trafił do obozu VILA w Murnau, gdzie przebywał do 30 kwietnia 1945 r. Po oswobodze­niu przez wojska amerykańskie wstąpił do 2 Korpusu.

Po demobili­zacji wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł w 1954 r.

Do góry