Ocena brak

Kluczowe czynniki sukcesu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012

Charakterystyka

Analiza kluczowych czynników sukcesu to metoda służąca do analizy zasobów oraz umiejętności analizowanego przedsiębiorstwa. Głównym założeniem jest tu wyszczególnienie najważniejszych kryteriów dla analizowanego przedsiębiorstwa. Metoda oparta o zasadzie 20-80 gdzie około 20% wszystkich czynników ma znaczący wpływ (przykładowe 80%) na wyniki firmy.


Należy podkreślić różnorodność kluczowych czynników sukcesu przez wzgląd na rodzaj działalności i branżę, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Aby efektywnie przeprowadzić analizę firmy, należy znaleźć czynniki specyficzne, charakterystyczne tylko dla konkretnej branży. Z zasady przyjmuje się, aby liczba sprecyzowanych elementów wynosiła w granicy <3, 6). Najczęstsze pozycje wyszczególniane przez analityków, to; pozycja na rynku, poziom organizacji firmy, rentowność, udział kosztów w produkcji, zewnętrzny wizerunek przedsiębiorstwa, poziom technologiczny.


Należy również mieć na uwadze wiek analizowanego sektora, a nie tylko rodzaj analizowanego czynnika. Przykładowo, dla fazy początkowej przyjmuje się poziom technologiczny jako mający największy wpływ na produkcję, w fazie rozwoju jest to pozycja na rynku, w fazie dojrzałości najważniejsza jest wydajność, natomiast w fazie spadkowej to koszty odgrywają kluczową rolę (patrz: Cykl życia produktu).Zastosowanie

Po powyższym przygotowaniu można już przystąpić do właściwej części zadania, tj. tworzenie tabeli kluczowych czynników sukcesu dla omawianego przedsiębiorstwa:


Kluczowe Czynniki Sukcesu Waga Ocena (1-5) Wartość ważona Czynnik 1 np. 0,3 np. 4 0,3 x 4 = 1,2 Czynnik 2 np. 0,4 np. 3 0,4 x 3 = 1,2 Czynnik 3 np. 0,1 np. 5 0,1 x 5 = 0,5 Czynnik 4 np. 0,15 np. 2 0,15 x 2 = 0,3 Czynnik 5 np. 0,05 np. 4 0,05 x 4 = 0,2 ŁĄCZNA SUMA 1,0

|

3,2 pkt na 5 pkt możliwych

Źródło: Opracowanie własne


Po przeprowadzeniu powyższej oceny grupa analityków ma możliwość skomentować otrzymane wyniki, wyszczególnić słabe ogniwa przedsiębiorstwa mające kluczowe znaczenie dla firmy, metodą tej samej tabeli dokonać analizy najważniejszych konkurentów znajdujących się na rynku co pomoże trafnie umiejscowić analizowaną firmę wśród najpoważniejszych graczy, czy wreszcie stworzyć odpowiednią strategię mającą na celu wzmocnienie najsłabszych ogniw firmy.


Najczęściej metodę punktowej oceny kluczowych czynników sukcesu stosuje się przy tworzeniu list rankingowych, tworzonych i publikowanych corocznie dla poszczególnych branż.


Aby jeszcze trafniej ukazać wartość analizowanego przedsiębiorstwa, można dodatkowo zastosować analizę profilu konkurencyjności, tj. porównać firmę z liderem na rynku bądź firmą idealną, do której zakład zmierza.


Metoda ta, przedstawiona na poniższym diagramie w łatwy sposób pozwala zauważyć braki, które należy nadrobić celem dogonienia konkurencji. W znacznym stopniu ułatwia to analizę konkurencyjności firmy.


Autor: Jarosław Modrzejewski
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry