Ocena brak

Klimat a rolnictwo

Autor /niebieska Dodano /12.02.2014

Klimat uznawany jest za długo działający czynnik przyrodniczy, podczas gdy pogoda określana jest jako czynnik krótko działający . Poprzez wpływ klimatu na regulację szybkości fotosyntezy i okresu wegetacji roślin oraz tempo wzrostu zwierząt oba te czynniki przyczyniają się do kształtowania struktury ekosystemów na Ziemi. Dlatego też zasoby żywności i wody są ściśle związane z klimatem.

W okresie rozwoju każda roślina potrzebuje dostatecznej ilości ciepła i wody. Odpowiednia temperatura powietrza, niezbędna do rozwoju każdej rośliny. Zależy przede wszystkim od położenia geograficznego, a więc nasłonecznienia. Z temperaturą powietrza związana jcsl także długość okresu wegetacyjnego, która zwykle ma decydujące znaczenie dla wielkości plonów.

Różne rejony Ziemi mają warunki klimatyczne bardziej lub mniej sprzyjające rolnictwu, jednakże prawie wszystkie części świata przystosowały się do produkcji rolniczej w istniejących warunkach klimatycznych.

Ekosystemy polarne i subpoiarnc są nieprzyjazne dla rolnictwa, bowiem charakteryzują się mroźnym: zimami, chłodnymi latami i ograniczonymi opadami. W strefie klimatu subarktyczncgo umtarkow anego najważniejszym źródłem pożywienia człowieka są produkty pozyskiwane z mórz i oceanów, tj. ryby i skorupiaki. W warunkach tego klimitu trudno jest pozyskiwać na szeroką skalę żywność pochodzenia loślinnego. dlatego leż rozwija się tam hodowla niektórych zwierząt domowych, stanowiących źródło pożywienia ludności zamieszkującej te tereny. W ekosystemach polarnych i wysokogórskich hoduje się zwierzęta odporne na niskie temperatury, takie jak renifery w Arktyce, lamy i alpaki w Andach, czy też jaki v> Himalajach.

Strefy klimatyczne: umiarkowana i subtropikalna charakteryzują się stosunkowo wysokimi opadami, znacznymi temperaturami sezonowymi oraz okresem wegetacji trwającym aż do f* miesięcy. Stwarza to możliwość rozwijania upraw wielu gatunków roślin stanowiących źródło pożywienia człowieka oraz wielokrotnych zbiorów.

Ekosystemy kontynentalne o umiarkowanym suchym klimacie, takie jak preria lub step. stwarzają możliwość hodowli zwierząt Irawożcmych i mogą być także wykorzystywane do produkcji żywności pochodzenia roślinnego po zastosowaniu odpowiedniego nawadniania.

Klimat śródziemnomurski. w którym lato jest gorące i suche, zimy łagodne i wilgotne, a w górach występują obfite opady śniegu, spotykamy nie tylko w basenie Morza Śródziemnego, ale także w południowej Kalifornii, w środkowej części Chile, w południowo-zachodniej części RPA, czy też na południu i zachodzie Australii. Klimat śródziemnomorski sprzyja uprawom wielu roślin. Tradycyjnie już, w klimacie takim, w lecie uprawia się ligi, winorośl, owoce cytrusowe, oliwki i orzechy włoskie, które to rośliny doskonale radzą sobie z letnią susza. W zimie natomiast uprawia się tam zboża: jęczmień, pszenicę i proso oraz warzywa: pomidory. fasolę, ziemniaki i kukurydzę.

Inaczej jest w tropikach. Klimat tropikalny charakteryzuje się wy soką temperaturą przez cały rok. ale często z sezonowymi opadami. Ciepły i wilgotny klimat sprzyja rozwojowi rolnictwa. W obszarach tropikalnych są regiony, gdzie gęstość zaludnienia należy do największych na świecie. są jednak i takie, gdzie jest ona bardzo mala, bowiem ulewne deszcze zmieniają żyzną glebę w jałową, wypłukując z niej wszystkie składniki odżywcze. W klimatach gorących, gdzie wegetacja nie jest ograniczona temperaturą powietrza, uzyskuje się więcej niż jeden zbiór rocznie. Na monsunowych obszarach Chin. Japonii i Półwyspu Indochińskicgo plony uzyskuje się dwa lub trzy razy w czasie jednego roku. lub pięć razy w ciągu dwóch lat. W ten sposób uprawia się przede wszystkim ryż. Kilkakrotne zbiory można także uzyskać stosując, w zależności od rejonu, odpowiednio dobrane zmianowanie upraw, głównie różnych odmian ryżu lub pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, a także soi. bawełny, trzciny cukrowej oraz warzyw.

Jeden z największych na świście regionów intensywnego rolnictwa tworzą kraje Europy Zachodniej i Północnej, gdzie uprawiane są rośliny typowe dla strefy umiarkowanej, jak: pszenica, kukurydza, czy też buraki cukrowe. Prowadzi się tam intensywny, nierzadko przemysłowy chów bydła, trzody chlewnej i drobiu. Odmienne warunki przyrodnicze istnieją w regionie basenu Morza Śródziemnego, gdzie dominują uprawy owoców cytrusowych, winorośli, pszenicy, kukurydz)’. oliwek, pomidorów i wielu gatunków warzyw, a towarzyszy im chów bydła, głównie owiec, kóz i drobiu.

W warunkach suchego klimatu i sztucznego nawadniania rozwija się rolnictwo krajów Azji Środkowej, gdzie upraw ia się pszenicę i herbatę, a w rejonach górskich hoduje się owce. Kraje Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej to obszar o sprzyjającym klimacie dla rolnictwa. Ze względu na korzystne warunki klimatyczne najbardziej rozpowszechniona jest tam uprawa ryżu Ponadto uprawia się prawie wszystkie rośliny stref od umiarkowanej po zwrotnikową, jak: pszenica. kukurydza, herbata, bawełna i inne. W Chinach bardzo rozpowszechniony jest chów trzody chlewnej. Hoduje się też owce i drób. W krajach Azji Południowej popularne są uprawy pszenicy, ryżu. i herbat)’.

Rolnictwo krajów Azji Połucniowo-Zachodniej i Afryki Północnej rozwija się w klimacie zwrotnikowym suchym. Na obszarach sztucznie nawadnianych, nad rzekami i w oazach na pustyni dominują tradycyjne uprawy palm daktylowych, jęczmienia. warzyw i owoećw. Na pozostałym obszarze rozpowszechnione jest pasterstwo koczownicze, zw iązane z wędrówkami w poszukiwaniu paszy. Prowadzi się także mało wydajny chów bydła, kóz. owiec, osłów i wielbłądów. Kraje „Czarnej Afryki”, obejmujące obszar na południe od Stefy Sahełu, cechują się zacofanym rolnictwem, w którym dominują rozlegle plantacje roślin przemysłowych. takich jak proso, sorgo, maniok, orzeszki ziemne, palma oleista, palma kokosowa, drzewa kakaowca oraz krzewy kawy.

Nowoczesne, wybitnie towarowe rolnictwo cechuje Amerykę Północną, gdzie na farmach o wielkich powicrzchriach prowadzi się uprawę kukurydzy, pszenicy, sorgo, soi i bawełny. Rozwinięty jest także chów bydła, trzody chlewnej i drobiu. Podobny, towarowy, ale ekstensywny charakter ma rolnictwo Australii i Nowej Zelandii. Uprawia się tutaj: pszenicę, kukurydzę, trzcinę cukrową i bawełnę. Rozpowszechniony jest chów owiec, u na pastwiskach bardziej wilgotnych - chów bydła.

Odmienny typ rolnictwa występuje w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie dominują monokultury roślin przemysłowych. Główne uprawy ukierunkowane są w celu pozyskania kawy, trzciny cukrowej, bawełny, soi i bananów. Hoduje się także bydło, trzodę chlewną i konie.

 

Podobne prace

Do góry