Ocena brak

Klimat

Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013

Zespół cech pogodowych charakterystycznychi powtarzalnych dla danego miejsca.K. kształtuje się pod wpływem kilku zasadniczychczynników, takich jak: położenie geograficzne,wys. n.p.m., sąsiedztwo łańcuchówgórskich, rozkład lądów i mórz oraz kompleksówroślinności wysokiej.

Ostatnio wzrastaznaczenie czynnika antropogenicznego wkształtowaniu k., powodującego wylesienie,stepowienie i pustynnienie, w efekcie czegozmieniają się właściwości fiz. pow. planety iprocesy pochłaniania lub odbijania energii słonecznej oraz spalanie paliw kopalnych,dostarczających do atmosfery więcej gazówszklarniowych (pary wodnej i dwutlenku węgla)i pyłów, co powoduje zatrzymywanie wypromieniowywania ziemskiego, przez cowzrasta temp. powietrza. Zob. też efekt cieplarniany.

Podobne prace

Do góry