Ocena brak

KLICKI Stanisław (16 XI 1775 - 23 IV 1847), gen. poi.

Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013

Ur. w Drużewie k. Ostrołęki, od 1791 w służbie wojsk. Brał udział w kampanii 1792 i powstaniu kościuszkowskim, 1797 wstąpił do Legionów Polskich we Włoszech, ranny w obronie Mantui, przeszedł z piech. do p. ułanów, w 1804 szef szwadronu. Od 1808 walczył w Hiszpanii, m.in. pod Epilą, Saragossą, Tudelą, 1809 płk.

Uczestnik kampanii 1812, pod Krasnem przyczynił się do uratowania kilku tys. żoł. z 4 korpusu, 6 IV 1813 pod Móckern uratował życie ks. Eugeniuszowi Beauhamais, 22 VII 1813 gen. bryg. W 1814 powrócił do kraju, w armii Królestwa Polskiego dowodził dyw. strz. konnych, wziął udział w powstaniu listopadowym. Zm. w Rzymie.

Podobne prace

Do góry