Ocena brak

Klasztor

Autor /Eligia Dodano /23.11.2012

Dom zakonników lub zakonnic, żyjących według zatwierdzonej reguły pod kierownictwem uprawnionych do tego przełożonych. Klasztory zgromadzeń zakonnych czynnych różnią się od klaszto-rów mniszych i monasterów wschodnich (CIC 609,614-616; CCEO 433).

Zwłaszcza na Wschodzie klasz-tory są rozumiane jako dom otwarty; na przykład Pustelnia Optyńska na południe od Moskwy była sławna z tego, że chętnie przyjmowano tam i popierano filozofów i innych uczonych.

Zob. Góra Athos, życie monastyczne.

Podobne prace

Do góry