Ocena brak

Klasyfikacje wyborców wg motywów podejmowania decyzji wyborczej, zachowań wyborców oraz wg motywów postępowania w wyborach

Autor /mietek456 Dodano /17.07.2011

WG MOTYWÓW PODEJMOWANIA DECYZJI WYBORCZYCH:

A. Wyborca racjonalny

- bardziej racjonalny niż wyborca emocjonalny (nie ma ideału), trzeźwo kalkuluje, idealny wyborca racjonalny posiadałby pełną wiedzę o faktach i zjawiskach politycznych,

B. Wyborca emocjonalny

- spontaniczny, impulsywny pod wpływem kampanii, na niego ma wpływać marketing, specjaliści kampanii wyborczych kształtują właśnie takich wyborców, a kampania postrzegana jest w kategoriach małostkowości,

C. Wyborca cybernetyczny

- podejmuje decyzje w oparciu o uproszczenia i wskazania oraz schematy poznawcze, kompromis rozumu i emocji dla podjęcia określonej decyzji, decyzja na podstawie reguł: dostępności, reprezentatywności, przystosowania, antycypacji i autorytetu.

WG ZACHOWAŃ WYBORCÓW (10 TYPÓW WYBORCÓW) - WYBORCA:

1. Kierujący się znanymi twarzami:

- typ wiodący, reagują na wystawianych przez partie aktorów, sportowców i artystów estrady,

2. Utożsamiający się z opozycyjnym etosem i solidarnościowym symbolem.

3. Niekwestionowani zwycięzcy:

- promowanie mniejszości aktywnej politycznie (zagłusza pozostałe grupy elektoratu), strategia ta przynosi efekt dla nowoczesnych i zmodernizowanych ugrupowań politycznych,

4. Kierujący się utrzymaniem homeostazy politycznej:

- kierują się zasadą równowagi sił politycznych, np. różne głosowanie w zależności od szczebla wyborów,

5. Afirmujący osobowości polityczne:

- poszukiwanie kandydatów cenionych i uznanych, charyzmatycznych ze zdolnościami oddziaływania na postawy i zachowania polityczne,

6. Zintegrowani specjaliści:

- mocne więzi zawodowe ich łączą z współ-fachowcami – solidarność specjalistów,

7. Wspólnota kobiet:

- solidaryzujące się kobiety z poczuciem społecznego pokrzywdzenia i dyskryminacji,

8. Typ kombatancki:

- genetycznie związani z współwyborcami wspólnymi historiami z frontu, towarzysze broni,

9. Typ zachowawczy:

- konformistycznie nastawieni wyborcy, zawężają wybór do polityków sprawdzonych i utrzymujących się u władzy,

10. Udział w wyborach z poczucia obowiązku obywatelskiego:

- głos zgodnie z oczekiwaniami rządzących.

WG MOTYWÓW POSTĘPOWANIA W WYBORACH – WYBORCA:A. Pozytywny

- dobrze nastawiony, opiera decyzje na sympatii i pozytywnych odczuciach dotyczących wizerunku partii/kandydata,  duże znaczenie emocjonalnego wizerunku kandydata,

B. Negatywny

- decyzje pod wpływem negatywnych emocji – głosowanie przeciwko,

C. Programowy

-samodzielna decyzja na podstawie własnej wykrystalizowanej opinii na temat stanu państwa i sposobów jego naprawy,

- kontekst merytoryczny– wyobrażenie dotyczy np. rozwoju państwa, stabilizacji, modernizacji, podtrzymania itp.,

- głos na kandydata o odpowiednim programie,

D. Aksjologiczny

- uwarunkowany ideologią, systemem wartości, socjalizacja, konotacje w grupach i związkach zawodowych/ rówieśniczych, wyraźnie oddziela liberalizmu od konserwatyzmu a lewicę od prawicy, silna orientacja światopoglądowa i ideologiczna,

E. Partyjny

- poczucie przynależności i lojalności wobec partii politycznej, podkreślenie doktryny/programu partii,

F. Grupowy

- utożsamianie się z grupą społeczna bardziej niż z partią, głos na partie to lojalność wobec grupy np. zawodowej lub rodziny,

G. Niezależny

- muszą być przekonani co do słuszności rozwiązań programowych, celem kampanii nakłonienie ich go przyjęcia jakiejś lojalności grupowej czy przekonania do słuszności proponowanych rozwiązań, w dużym stopniu wpływają na wynik wyborów, trudno oszacować ich zachowania wyborcze (fluktuacja) próbuje się ich promocja zmobilizować,

H. Wyalienowani

- system polityczny jako zagrożenie dal ich egzystencji i dobrobytu, odrzucają wybory i system.

Podobne prace

Do góry