Ocena brak

Klasyfikacja wg formy prawno - organizacyjnej przedsiębiorstw

Autor /irek Dodano /24.03.2011

Spółki cywilne, Spółka prawa handlowego, w tym:

osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo - akcyjna)

kapitałowe (akcyjna, z o.o.),

Spółki mieszane.

Spółkami handlowymi są:

- spółki osobowe spółka jawna,

- spółka partnerska,

- spółka komandytowa,

- spółka komandytowo-akcyjna,

- spółka z ograniczoną odpowiedzialności

- spółka akcyjna.

W Polsce większość firm należy do kategorii przedsiębiorstw, których właścicielem jest jedna osoba. Są to z reguły małe firmy, samodzielnie kierowane przez ich właścicieli.

Wiele firm, nim przekształci się w spółki, zaczyna działalność jako wyłączna własność przedsiębiorcy (osoba zakładająca firmę, z nadzieją osiągania zysków, która organizuje, zarządza i bierze na siebie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej). Osoba fizyczna to każdy człowiek od chwili urodzenia do chwili śmierci. W świetle Kodeksu cywilnego atrybutem każdej osoby fizycznej jest zdolność prawna, oznaczająca możność bycia podmiotem praw i obowiązków.

Od zdolności prawnej należy odróżnić zdolność do czynności prawnych, rozumianej jako kwalifikacja danej osoby do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek. Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskuje się z chwilą osiągnięcia pełnoletności.

Podobne prace

Do góry