Ocena brak

KLASYFIKACJA TYPÓW RAKA

Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011

Znane jest ponad sto różnych rodzajów tej choroby. Główne cechyoczywiście bardzo podobne, jednak istnieje wiele aspektów dotyczących genezy, rozwoju i szkodliwości poszczególnych nowotworów, które je różnią.

W celu ułatwienia podziału nowotworów dokonano próby kategoryzacji raka według typu komórek i tkanek z jakich się wywodzi.

Główne typy nowotworów:

- rak czyli nowotwór zapoczątkowany w komórkach i tkankach nabłonkowych,

- mięsaki (sarcoma) czyli nowotwór tkanki łącznej i mięśniowej,

- białaczki (leukemia) czyli nowotwór komórek hemopoetycznych oraz systemu nerwowego.

Zapadalność na nowotwory jest ściśle związana z ekspozycją na pewne czynniki (np. obecność azbestu i związków organicznych może spowodować raka płuc), starzeniem się (np. w przypadku raka jajnika trzustki czy prostaty ryzyko rośnie w wiekiem), prowadzonym trybem życia (np. palenie papierosów może prowadzić do rozwoju raka płuc), podatnością genetyczną (np. rak piersi czy białaczka), dietą (np. dieta wysokotłuszczowa może spowodować raka prostaty czy trzustki).

Do najgroźniejszych odmian nowotworów należą:

-rak prostaty

-rak płuc

-rak macicy (trzonu lub szyjki)

-białaczka

-czerniak złośliwy skóry

-rak jelita grubego i odbytnicy

-rak jajnika

-rak pęcherza

-rak piersi

Podobne prace

Do góry