Ocena brak

Klasyfikacja opłat publicznych

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

 

Opłaty za czynności organów administracji rządowej i samorządowej:

  • opłata sądowa,

  • administracyjna;

 

ogólne

  • opłata skarbowa;

 

szczególne

paszportowa;

 

opłaty osobiste

  • akty ze stanu cywilnego;

 

rzeczowe

  • koncesje,

  • zezwolenia;

 

Opłaty zmienne i stałe:

  • opłaty za usługi podmiotów gospodarki publicznej;

  • opłaty za usługi komunikacji miejskiej; o

  • płaty za wywóz śmieci;

  • płaty za przedszkole.

 

Opłaty środowiskowe, czyli opłaty za korzystanie z dóbr objętych szczególną ochroną.

 

Opłaty adiacentowe, dopłaty.

Podobne prace

Do góry