Ocena brak

Klasyfikacja komunikacji

Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011

 

Klasyfikacja komunikacji:

Łączność - pocztowa, przewodowa (telegraf, telefon, telefaks, internet), bezprzewodowa (radio, tv, radiotelefon, komórki, łączność satelitarna).

Transport - taśmociąg, przewodowy: rurociąg (wodociąg, ciepłociąg, naftociąg, gazociąg, kanalizacja); przewód elektroenergetyczny, lądowy: drogowy (tragarz, zwierzę juczne, rower, motorower, motocykl, samochód, trolejbus), szynowy (tramwaj, kolej, kolej linowa), wodny: śródlądowy, morski i oceaniczny, powietrzny: lotniczy.

Komunikacja umożliwia kooperację i specjalizację przedsiębiorstw produkcyjnych. Zapewnia dostawę surowców oraz dystrybucję i sprzedaż gotowych wyrobów. Łączy ludzi i ich poczynania gospodarcze, kulturalne, polityczne, zarówno w małym regionie jak i w wielkich krajach oraz na całym świecie. Dobrze rozwinięta komunikacja sprzyja turystyce i poznawaniu świata.

Transport samochodowy - to jeden z działów transportu, polegający na przewożeniu pasażerów lub towarów za pomocą samochodów. Zaletą tego rodzaju przewozu jest możliwość dowiezienia, np. pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia. Jego wadą jest energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Jest on bardzo ułatwiony poprzez rozbdowaną sieć dróg.

Transport kolejowy – najbardziej ekonomiczny jeżeli chodzi o przewozy dużej ilości pasażerów i towarów na duże odległości. Zalety: niskie koszty przewozu, elektryczny nie zanieczyszcza środowiska. Wady: konieczność załaduknku na stacjach, korzystają zakłady z własnymi bocznicami, kosztowna budowa linii, mała zwrotność, nie pokonuje wzniesień.

Transport morski - obsługuje około 65% handlu światowego. Najbardziej opłacalny w przypadku przewozu na znaczne odległości dużej masy ładunku pod warunkiem, że nie wymaga on dostawy w krótkim czasie. Uciążliwością jest czasochłonny załadunek w portach.

Armatorwłaściciel statku.

DWT (dead weight tone) – tona nośności całkowitej statku wodnego – ciężar ładunku i zapasów własnych, jakie statek może przyjąć.

BRW (brutto register tone) – tona objętościowa (czyli rejestrowana) brutto – objętość wszystkich pomieszczeń statku wodnego (1 BRT = 100 stóp sześciennych = 2,83 m3).

Żegluga kabotażowa – przewozi się towary również między własnymi portami.

Najważniejsze kanały: Sueski – łączy Morze Śródziemne z Czerwonym; Panamski – Ocean Atlantycki ze Spokojnym; Kiloński – Morze Bałtyckie z Północnym; Koryncki – Morze Egejskie z Jońskim.

Transport lotniczysłuży do szybkiego przemieszczania pasażerów na duże odległości, ładunki obsługuje w małym stropniu. Jest kosztowny, wymaga nowoczesnych środków lokomocji, urządzeń nawigacyjnych, zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.

Do góry