Ocena brak

Klasyfikacja hydrauliczna lub pneumatyczna

Autor /hanula Dodano /12.04.2013

Klasyfikacja hydraulicznawzględnie pneumatyczna jest to szczególny przypadek procesusedymentacji grawitacyjnej, zachodzącej w strumieniu przepływającejzawiesiny.

Przykładami zastosowania procesów klasyfikacji hydraulicznej mogąbyć strumieniowe łapacze kamieni (oddzielanie kamieni od burakówlub ziemniaków) lub urządzenia do oczyszczania i klasyfikacji żwirów,dawniej rafinacja zawiesin skrobi. Podobnie jak klasyfikację hydraulicznąw ciekłych zawiesinach można przeprowadzić klasyfikację pneumatycznąw zawiesinach gazowych, oczywiście z zachowaniem zróżnicowanychparametrów wynikających ze specyfiki tych zawiesin.

Podobne prace

Do góry