Ocena brak

Klasyfikacja grzybów

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Grzyby klasyfikuje się według sposobu rozmnażania się i tego, czy ich strzępki są wielokomórkowe, czy nie.

Phycomycetes (glonowce) mają grzyb­nię, która nie jest podzielona na osobne komórki, niektóre z nich nie wytwarzają strzępków, lecz są jednokomórkowe i ma­ją swobodnie pływające zarodniki (zoo­spory). Niektóre glonowce wykazują po­dobieństwa do glonów z grupy zielenic.

Ascomycetes (workowce) wytwarzają zarodniki w małych workach, a ich strzęp­ki grzybni są wielokomórkowe.

Basidiomycetes (podstawczaki) wytwa­rzają zarodniki w sposób zewnętrzny na specjalnie wytworzonych podstawkach. Zazwyczaj znajdują się one na spodniej stronie kapelusza i tworzą warstwę tzw. hymenium.

Fungi imperfecti (grzyby niedoskona­łe) mają grzybnię wielokomórkową, a ich nazwa pochodzi stąd, że trudno je zakla­syfikować do jakiejkolwiek grupy, bowiem nie wiadomo, jakiego rodzaju wytwarza­ją zarodniki. Nie obserwuje się rozmna­żania płciowego. Do tej grupy należy Botrytis cinerea.

Myxomycetes (śluzówce) przypomina­ją grzyby, jednak w pewnych okresach swego cyklu życiowego zachowują się jak zwierzęta. Zamiast wytwarzać grzybnię, tworzą one śluźnię, będącą grudką cytoplazmy, która ma zdolność ruchu ameboidalnego. Śluźnia, przesuwając się po gle­bie i po roślinach, trawi inne mniejsze organizmy. Kiedy śluzówce dorastają, ich owocniki stają się podobne do owocników grzybów i są małymi tworami wypeł­nionymi suchymi zarodnikami.

Podobne prace

Do góry