Ocena brak

KLASYFIKACJA: FORM, SPOSOBÓW, WZORÓW WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

I. Klasyfikacja form spędzania czasu wolnego wg. Przecławskiego

1. Indywidualne

2. rodzinne

3. grupowa nieinstytucjonalna np. w grupie nieformalnej

4.  grupowa instytucjonalna np. w grupie formalnej

Im dziecko starsze tym silniejsza staje się tendencja do spędzania czasu wolnego w grupie nieformalnej

Klasyfikacja wg. Kamińskiego

1. Wspólna forma – wspólne rozmowy, przeżywania, łączą nas zainteresowania, cechy

2. Razem – obok siebie fizycznie np. w kinie, łączy nas tylko taka sama treść

3. Samotnie – człowiek nie ma realnych szans na bycie z innymi, pustka

II. Klasyfikacja sposobów spędzania czasu wolnego:

1. Sposoby związane z dobrowolnie przyjętymi na siebie obowiązkami – nauka jęz, obcego, tańca

2. Sposoby, które łączą się z aktywnością podmiotu w różnych dziedzinach: artystycznych, turystycznych

3. Sposoby związane z uczestnictwem kultur:

- masowej – odbiór treści przekazywanych przez środki masowego przekazu

- wyższej – teatr, kino

4.    Sposoby związane z uczestnictwem w życiu społecznym: przebywanie z kolegami, spacery,    zabawy    towarzyskie, oglądanie imprez sportowych

5.    Sposoby związane z rozwijaniem własnych zainteresowań: hobby, bierny wypoczynek

6. Sposoby zachowania o charakterze patologicznym np. nałogi, przestępczość

III. Klasyfikacja wzorów spędzania czasu wolnego wg. Przecławskiego:

O pewnych wzorach młodzieży w czasie wolnym możemy mówić przyjmując za punkt wyjścia zasadę akceptowania określonego systemu wartości.

1. Wzór intelektualny – np. uczestnictwo w kulturze, w kołach naukowych, olimpiadach

2. Społeczny – działania na rzecz innego człowieka, wolontariat

3. Artystyczny – np. malarstwo, amatorska twórczość,

4. Kulturalny – udział w kulturze masowej lub wyższej

5. Sportowy – uprawianie sportu

6. Turystyczny – uprawianie turystyki górskiej, morskiej itp.

7 Ludyczno – zabawowy – dyskoteki. imprezy

Podobne prace

Do góry