Ocena brak

KLASY SZEFÓW PLACÓWEK KONSULARNYCH

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

W praktyce służby konsularnej państw rozróżniać należy:

  • konsulów zawodowych - obywatel państwa wysyłającego, funkcjonariusz resortu służby zagranicznej

  • konsulów honorowych - obywatel państwa przyjmującego, zajmujący się działalnością gospodarczą na jego terenie, utrzymujący stosunki z państwem wysyłającym, które powierza mu pewien zakres funkcji konsularnych

Szefowie placówek konsularnych dzielą się na cztery klasy:

  • konsulów generalnych

  • konsulów mianowani przez organy centralne

  • wicekonsulów

  • agentów konsularnych (może być powołany przez konsula)

Ogół szefów placówek konsularnych w określonym mieście stanowi korpus konsularny, który obejmuje jeszcze osoby zatrudnione w obcych konsulatach (sekretarze, attaché) i ich rodziny.

Dziekanem korpusu konsularnego jest najstarszy rangą konsul, który w danym okręgu najwcześniej otrzymał akceptację ze strony państwa przyjmującego.

Podobne prace

Do góry