Ocena brak

Klasy społeczne wg. Webera

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

- stany społeczne, które są oparte na podziale szacunku społecznego.

- klasy społeczne, które definiuje poprzez pojęcie położenia klasowego.

Weber dzielił klasy społeczne na:

- robotników jako całość

- drobnomieszczaństwo

- nie posiadającą inteligencję i wyszkolonych fachowo

- posiadaczy i uprzywilejowanych przez wykształcenie

Trudno jest przejść z jednej klasy do drugiej, są to grupy zamknięte, nie ma tu ruchliwości. Klasa inteligencji to nie tylko ludzie wykształceni, to także urzędnicy, technicy, którzy nie są drobnomieszczaństwem.

Posiadacze to uprzywilejowani przez wykształcenie np. wielki wynalazca, wielki artysta. Trudno się do tej klasy dostać – nie da się tam przejść ani przez małżeństwo, ani przez zarobki. Chłopi u Webera zostali włączeni do drobnomieszczaństwa.

Weber interesuje się działaniem klas, konfliktem klasowym. Wyodrębnia trzy rodzaje działań klasowych:

- masowe – większa ilość ludzi mających ten sam cel wykonuje takie samo działanie niezależnie od siebie. Każdy z nich nastawiony jest na taki sam bodziec.

- wspólnotowe – forma powiązania własnego interesu z interesem innych ludzi. Działamy zbiorowo w formie solidarności, oparcia działania innych ludzi, jest to działanie niezorganizowane.

- zrzeszeniowe – działanie zaplanowane, w którym są przydzielone zadani. Działanie nie jest spontaniczne, jest zorganizowane np. wystąpienie klas przeciwko sobie.

Podobne prace

Do góry