Ocena brak

Klasy ekonomiczne i społeczne w ujęciu M. Webera

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Max Weber wyróżnia klasy oraz stany społeczne. Podział klas:

1. klasy ekonomiczne  

- klasy posiadania – pozycja klasowa określana jest przez różnice w posiadaniu majątku

* pozytywnie uprzywilejowani posiadacze (wierzyciele, rentierzy),

* pozycja neutralna to chłopi, rzemieślnicy, urzędnicy, przedsiębiorcy, robotnicy;

* negatywnie uprzywilejowania są ludzie, będący obiektem własności (niewolnicy, ubodzy)

- klasy zarobkowe – wyznaczane przez umieszczanie na rynku dobra lub świadczenia, którymi dysponują

2. klasy społeczne - jest to ogół tych połączeń klasowych, między którymi zachodzi w sposób typowy i łatwo wymiana osobnicza i następstwo pokoleniowe; u Webera to zbiorowość znajdująca się w sytuacji klasowej ze względu na:

- zaopatrzenie w dobra

- zewnętrzna pozycję życiową

- wewnętrzny los życiowy, który wynika z zamiaru i rodzaju władzy rozporządzania (lub jej braku) dobrami lub kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania świadczeń oraz określonego sposobu ich zastosowania w danym porządku gospodarczym dla uzyskania dochodu.

Klasy społeczne Webera:

- robotnicy jako całość

- drobnomieszczaństwo

- nie posiadająca inteligencja (wyszkoleni fachowo technicy, pracownicy umysłowi, zatrudnieni w handlu i poza nim, urzędnicy państwowi)

- posiadacze i uprzywilejowani przez wykształcenie

Podobne prace

Do góry