Ocena brak

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Kaczmarka

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

Za klasyfikacje przyjął budowę wypowiedzi czyli wyodrębnił:

-zaburzenia treści:

*zaburzenia procesu uogólnienia i abstrakcji

*brak logiki w zbudowanych tekstach

*nieprawidłowości z ukierunkowaniem myślenia u osób z chorobami psychicznymi np. schizofrenia, psychopatie, oligofrenia)

-zaburzenia formy językowej-zaburzenia poziomu gramatycznego języka:

*riemota, brak mowy

*afazja

*alalia

*agramatyzmy

*przejęzyczenia

-zaburzenia substytucji

*płaszczyzna suprasegmentalna, elementy prozodyczne np. jakanie, rynolalie, afonia, giełkot, bradylalia, tachylalia

*segmentalna:

*dyslalia

Podobne prace

Do góry