Ocena brak

Klasa polityczna wg. Moski

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Rozszerzył on pojęcie elity i nazwa analizowaną warstwę „klasą polityczną”, posługiwał się także sformułowaniem „klasa rządząca”. Klasa panująca, elita, rządzi poprzez upowszechnienie w społeczeństwie swojej ideologii. Teoria klasy politycznej Moski zakłada, że:

w arystokracji – elita jest zamknięta i stabilna, nie odnawia się poprzez rekrutację ludzi spoza niej

w demokracji – jest niestabilna, rekrutowana spośród szerszych kręgów i ludzi, którzy mają korzystne cechy psychiczne z punktu widzenia potrzeb sprawowania władzy

Wg. Moski grupa społeczna staje się elitą lub klasą polityczną (rządzącą lub opozycyjną) właśnie dzięki organizacji, która pozwala na realizację określonych celów. Bez form organizacji i instytucji oraz „formuły politycznej” formowanie się elit i ich reprodukcja stają się niemożliwe.

Podobne prace

Do góry