Ocena brak

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - Rola i znaczenie rezyduów i derywacji w kształtowaniu elit politycznych wg V. Pareto

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

 • Konkretnie teorie w kontekstach społecznych składają się z residuów i derywacji.

 • Residua są przejawami sentymentów.

 • Derywacje obejmują rozumowania logiczne, pseudologiczne oraz przejawy sentymentów służące celom derywacji; są one objawami głodu myślenia istot ludzkich. Gdyby głód ten zaspokoiły same rozumowania logiczno-eksperymentalne, nie byłoby derywacji; zamiast nich otrzymywalibyśmy teorie empiryczno-logiczne.

 • Ludzki głód myślenia jest zaspakajany na różny sposób (rozumowania pseudoeksperymentalne, słowa poruszające uczucia, durna i nieprzekonująca gadanina). Tak pojawiają się zatem derywacje, które występują w przypadkach pośrednich.

 • Elementami ważniejszymi, jeśli chodzi o równowagę społeczną, są residua.

REZYDUA – świadomościowe wyrazy popędów, decydują o motywach zachowań jednostkowych:

 • Wynika z psychologicznej postawy, jest ukrytym, nie sformułowanym, najsilniejszym elementem oddziaływania na ludzi.

 • Utrwala wyobrażenia, nie zmienia się, sprawia, że życie społeczne ma charakter względnie trwały.

 • Z REZYDUÓW wynikają DERYWACJE.

DERYWACJEprzekonania ludzi o własnych działaniach:

 • osłona, swoista metoda maskowania rzeczywistych źródeł zachowań społecznych człowieka.

 • twory kulturowe, które są naturalną ludzką reakcją na rezydua są przyjmowane ze względu na przydatność w uzasadnieniu rezyduów.

 • Celem derywacji jest ukazanie logiczności, wzniosłości działań ludzkich.

 • są zmienne (zakodowana jest w nich zmienność).

 • tworzone w odwołaniu się do imperatywu (nakaz moralny),

 • tworzone w oparciu o autorytet i o uczucia,

 • Z derywacji tworzą się teorie – wizje rzeczywistości społecznych.

Wg V. Pareto to, co widzimy to derywacje a to, czego nie widzimy to rezydua. Rezydua mogą stać się derywacjami i odwrotnie.

Człowiek się różni jeżeli chodzi o jakość wrodzonych mu predyspozycji (rezydua) i fakt ten staje się powodem wyłonienia elity (najlepszych, mających wyjątkowe talenty). Jednak z czasem elita próbuje odseparować się od społeczeństwa i zablokować dostęp w jej ramy tych najzdolniejszych spośród mas. Naturalne zróżnicowanie zdolności w społeczeństwie powoduje powstanie nowej elity „klas niższych”, która z czasem doprowadzi do obalenia elity pierwotnej i odtworzenia ideału elity jako grupy najlepszych - tzw. krążenie elit.

Podobne prace

Do góry