Ocena brak

Klasa bonitacyjna gleby

Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013

Wartość gleby w określonych warunkach siedliskowych wyrażającajej zdolność produkcyjną w ramachdanego sposobu użytkowania. W obrębie glebgruntów ornych wydzielono 9 k.b.: I, II, IIIa,IIIb, IVa, IVb, V, VI, VIRz. K. IIIa i b orazIVa i b są samodzielnymi jednostkami. Glebynajlepsze należą do k. I, a najgorsze do VI iVIRz (pod zalesienia).

Zależnie od jakościgleby obliczany jest podatek gruntowy,za podstawę którego bierze się hektary przeliczeniowe, obliczane wg współczynników przeliczeniowych. Biorąc za podstawę współczynnikprzeliczeniowy dla k. VI, można wyliczyćwskaźniki bonitacji dla poszczególnychk.b.

Znajdują one zastosowanie w planowaniuprodukcji roln. lub rozliczaniu gospodarstw zich działalności gosp., w zależności od zróżnicowanychwarunków glebowych. Przy bonitacjitrwałych użytków zielonych oraz gleb podlasami wydziela się 6 k.b. oznaczonych symbolami:I, II, III, IV, V, VI. Zob. też kompleksprzydatności roln. gleby.

Podobne prace

Do góry