Ocena brak

Kintscha model pamięci

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

Kintscha model pamięci - model —pamięci semantycznej, nawiązujący do lingwistycznych teorii t'.J. Fillmore'a (gramatyka przypadku) i N. Chom-sky'ego (teoria gramatyki gencratywno-lransforma-cyjnej); podstawowymi jednostkami pamięci semantycznej są sądy (ang. propositions), połączone irlacjami logicznymi, tworzącymi strukturę hierarchiczną. Szczególne miejsce w K.m.p. zajmuje problematyka rozumienia i zapamiętywania tekstu oraz tworzenia się jego — reprezentacji w umyśle (badania W. Kintscha i T. A. Van Dijka); w tekście można wyróżnić wiele poziomów struktury semantycznej, m.in. poziom mikrostruktur (sekwencje zdań logicznych) oraz makrostruktur (semantyczne struktury dyskursu), powiązanych ze sohą tzw. relacją ważności (interpretacja na poziomie makrostruktury definiuje to, co jest najważniejsze na poziomie mikrostruktury, dzięki czemu czytelnik wydobywa z tekstu najistotniejsze elementy). Interpretacja tekstu jest możliwa dzięki stosowaniu reguł: generalizacji (łączenie informacji z wielu zdań), eliminowania (usuwania zdań zbędnych), integrowania (łączenie informacji z mikrostruktur w zintegrowane makrostruktury) uraz konstrukcji (wyprowadzanie, na drodze wnioskowania, z przesłanek na poziomie mikrostruktur odpowiednich wniosków na poziomie makrostruktur). 

Podobne prace

Do góry