Ocena brak

Kinematyka stawów kończyny dolnej

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Kinematyka jest nauką o ruchu. Kinematyka chodu zajmuje się wpływem zmian położenia segmentów ciała podczas ruchu na zachowanie się środka jego ciężkości w przestrzeni. Przedstawienie elementów kinematyki chodu prawidłowego jest konieczne do zrozumienia całości jego form patologicznych.

Balistyczny model chodu określa zmiany położenia środka ciężkości ciała w przestrzeni. Zgodnie z zasadą energooszczędności chodu droga środka ciężkości wykonywana w polu grawitacyjnym powinna być jak najmniejsza. Dotyczy to zmian położenia w płaszczyźnie czołowej i horyzontalnej. Zmiany położenia w płaszczyźnie strzałkowej są natomiast miarą przemieszczenia ciała zgodnego z kierunkiem chodu.

Położenie środka ciężkości ciała jest zmienne w zależności od wieku - u dzieci znajduje się nieco do przodu od 11. kręgu piersiowego, u dorosłych natomiast niżej - na poziomie trzonu 1. lub 2. kręgu krzyżowego. Wpływa to na zmienność chodu w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Podobne prace

Do góry