Ocena brak

Kilka zastawów na jednej rzeczy

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    Kilka zastawów na jednej rzeczy mogło powstać tylko przy zastawie umownym (hipoteka), w którym dłużnik zatrzymywał rzecz zastawu. Między wierzycielami istniała zasada prior tempore, potior iure (kto pierwszy w czasie , ten lepszy co do prawa) dająca najlepsze stanowisko pierwszemu wierzycielowi.

    On sprzedawał rzecz zastawu, zaspokajając swoje roszczenia, nadwyżka przechodziła do następnego i tak dalej, jeśli oczywiście było co przekazać. Wyjątek stanowiła hipoteka uprzywilejowana, jej wierzyciel był zawsze na czele.

Podobne prace

Do góry