Ocena brak

Kierunki rozwoju obrabiarek

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

W pierwszej połowie XIX wieku centrami rozwo­ju konstrukcji obrabiarek były Wielka Brytania oraz USA. Większość konstrukcji współczesnych obrabiarek ogólnego zastosowania, takich jak fre­zarki, wiertarki, tokarki itd. opracowano w tym czasie w Anglii. Jednak od połowy poprzedniego stulecia to Stany Zjednoczone stały się światowym liderem w konstruowaniu obrabiarek.
W USA nie było wystarczającej liczby inżynie­rów, by sprostać potrzebom gwałtownego rozwoju przemysłowego. To stymulowało prace nad taki­mi obrabiarkami, które przy jak najwyższej wydaj­ności i komplementarności wymagały jak naj­mniejszej ilości pracowników obsługi. Na przykład tokarka rewolwerowa była przeznaczona do wyko­nywania kilku operacji cięcia jednego kawałka materiału w szybkiej sekwencji. Niezbędne narzę­dzia skrawające, czyli noże, były przedtem mon­towane w obrotowym uchwycie urządzenia. Po zakończeniu jednej fazy obróbki, operator obracał uchwyt, zmieniając używane narzędzie skrawające. W XX wieku głównym nurtem rozwojowym było dalsze ograniczenie ilości wykonywanej ludzkiej pracy przez wprowadzenie automatyzacji i kom­puteryzacji procesu produkcji.

Podobne prace

Do góry