Ocena brak

Kierownik i jego doradcy - Dyskusja nad cechami kierownika

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

"Szef" powinien dysponować osobistymi cechami tj., inteligencja, kultura, wyrozumiałość, stanowczość, przedsiębiorczość, "ludzkość", dobroć itd. Ustalenie całego, zamkniętego zestawu cech kierownika jest niemożliwe, można podać je tylko z grubsza. "Szef" to osoba wyposażona w prawo organizowania pracy innych osób, ma prawo decydowania i rozstrzygania określonych spraw. W zależności od środowiska różny może być walor różnych cech ludzkich dla wykonywania zadań postawionych przed organem adm. Dobór zespołu osób na stanowisko kierownicze w adm. zależy od ogólnej, osobistej oceny kandydata przez osobę czy grupę osób, powołanych do obsadzania stanowisk kierowniczych. Stwarza to jednak możliwość popełniania błędów. Można jednak pokazać ogólne kryteria doboru tych kadr. W historii polskiej wyróżnić można okresy m. in.:

1. Z. Pietrasiński - początkowo na czoło stawia się postawę i przeszłość polityczną, wiąże się to z dochodzeniem nowej klasy do władzy.

2. Powstaje nowa kadra, hamowana jednak nadmierną podejrzliwością i niewłaściwie rozumianym "awansem społecznym".

3. Okres aprobaty zasady "właściwy człowiek na właściwym miejscu".

Jeżeli chcemy osobę na konkretne stanowisko, to możemy wtedy określić szczegółowo cechy osobiste kandydata, tzn.

- im mniej szeroki zakres funkcji kierowniczych, tym większe znaczenie mają uzdolnienia i umiejętności techniczne kierownika

- im szerszy zakres spraw objętych oddziaływaniem kierowniczym, tym szerzej wchodzą umiejętności formułowania perspektywicznych planów działania, poparte zdolnościami organizowania pracy wielkich zespołów ludzkich.

Podobne prace

Do góry