Ocena brak

Kiedy stosujemy układ całkowicie losowy, a kiedy układ losowanych bloków?

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

Układ całkowicie losowy – gdy jednostki doświadczalne są jednorodne (nie podlegają zmienności systematycznej warunków badanego zjawiska-warunków wegetacji roślin, chowu zwierząt). W doświadczeniu 1no czynnikowym liczba wszystkich jednostek wynosi an (poziomów - liczba poziomów czynnika, n- liczba powtórzeń). Układ polega na rozmieszczeniu wszystkich jednostek w doświadczeniu w sposób całkowicie losowy na obszarze doświadczalnym. W doświadczeniach technologicznych układ całkowicie losowy polega na wyborze i przygotowaniu jednostek doświadczalnych oraz poddaniu ich działaniu poziomów czynnika w taki sposób, aby został wykluczony błąd systematyczny (jednostki doświadczalne mogą być obciążone błędem systematycznym, gdy występują efekty brzegowe).

Losowanych bloków – stosuje się, gdy niejednorodność jednostek doświadczalnych wynika z występowania 1nokierunkowej zmienności systematycznej warunków wegetacji. Tu zmienność występuje zarówno na polu jak i w innych sytuacjach doświadczalnych. Zadaniem jest eliminacja wpływu zmienności systematycznej warunków doświadczenia na badaną cechę. Układ losowych bloków jest najprostszym układem blokowym, który pozwala eliminować efekty niejednorodności na badaną cechę. Polega on na takim grupowaniu jednostek w bloki, aby między blokami zaistniało zróżnicowanie systematyczne warunków (ujawniła się niejednorodność), zaś w obrębie bloków zmienność warunków na jednostkach była losowa.

Bloki – jednostki doświadczalne pogrupowane w zbiory, w każdym bloku jest a jednostek, każda jest losowo prezypożądkowana innemu poziomowi badanego czynnika.

Podobne prace

Do góry