Ocena brak

Kiedy kończy się lub ulega skróceniu kadencja Sejmu lub Senatu?

Autor /Witalis Dodano /27.04.2012

 

Trwa ona 4 lata, przy czym rozpoczyna się i kończy dla obu izb w tym samym czasie. Skrócenie kadencji sejmu zależy od prezydenta. Ma on obowiązek uczynić to gdy upłynie konstytucyjny termin przewidziany do powołania Rady Ministrów, a Sejmowi się tego nie uda.

Do swobodnego uznania głowy państwa należy natomiast możliwość rozwiązania Sejmu w przypadku upłynięcia konstytucyjnego terminu uchwalenia izby budżetu państwa. Sejm może sam skrócić swoją kadencję uchwałą podjęta większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby głosów.

Podobne prace

Do góry