Ocena brak

KG 200 - pułk lotniczy

Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011

Niemiecka jednostka lotnicza sfor­mowana w lutym 1944 r. w celu prowadzenia operacji specjalnych. Do listopada 1944 r. w jej łonie utworzono 4 grupy:

I/KG 200 - podporządkowana Głównemu Urzędowi Bezpieczeń­stwa Rzeszy (*RSHA) wyposażona w różne samoloty, w tym zdobycz­ne amerykańskie bombowce, w ce­lu przeprowadzenia misji specjal­nych

II/KG 200 - z bezpilotowymi bom­bowcami wypełnionymi materiałem wybuchowym, samolotami rozpo­znawczymi, wskazującymi cel itp.

III/KG 200 - ze specjalnie wypo­sażonymi samolotami *Focke-Wulf Fw 190, nie rozpoczęła działal­ności

IWKG 200 - grupa techniczna i szkoleniowa. W jej skład wcho­dził oddział 80 żołnierzy (Totaleinsatz), którzy ochotniczo zgłosili się do misji samobójczych. Nie zachowała się żadna dokumen­tacja działalności KG 200 i to było bezpośrednią przyczyną powstania wielu mitów. Bez wątpienia grupy tej jednostki przygotowywały za­mach na Józefa Stalina (operacjaZeppelin"), prowadziły próby z wykorzystaniem pocisków *V-1 wyposażonych w kabinę pilota, dostosowanych do wykonywania ataków samobójczych (operacja „Reichenberg"), oraz próby ataków bezpilotowych bombowców wypeł­nionych materiałem wybuchowym. Samolot taki, podczepiony do samo­lotu myśliwskiego, docierał w rejon ataku, gdzie pilot myśliwca odcze­piał bombowiec, aby ten uderzył w cel, a sam, mając wystarczający zapas paliwa (w czasie lotu do celu pracowały silniki bombowca), wra­cał do bazy.

Samolotów tych użyto w marcu 1945 r. do atakowania mo­stów na Odrze.

Podobne prace

Do góry