Ocena brak

Kazimierz Jagiellończyk - URODZONY POD ZŁĄ GWIAZDĄ

Autor /Melchior Dodano /19.10.2011

Kazimierz Jagiellończyk urodził się 29 listopada 1427 r. Był trzecim synem Władysława Jagiełły i królowej Zofii córki kniazia ruskiego Andrzeja Holszańskiego

Według czeskiego astrologa niepomyślne były rokowania co do życia potomka Jagiełły , jednak czas pokazał że Kazimierz Jagiellończyk był jednym z najwybitniejszych władców Polski.

Podczas gdy na Wawelu młodzi królewicze pobierali stosowne nauki w Polsce i na Litwie toczyły się prawdziwe targi w kwestii ich praw do ojcowskiego tronu. Dopiero w 1432 na zjeździe w Sieradzu udało się Jagielle przeforsować swoje projekty dotyczące dynastii i po naradach obecni zobowiązali się że po śmierci nie młodego już króla wyniosą na tron Władysława. I dobrze że kwestie sporne w tej dziedzinie zostały zażegnane gdyż w rok później Władysław Jagiełło zakończył swoje przeszło 80 - letnie życie i wkrótce w katedrze Wawelskiej miała odbyć się koronacja "jedynej nadziei ojczyzny" jak nazwano królewicza Władysława. Ale ponieważ 10 - letni chłopiec nie mógł sprawować rządów , właściwym panem kraju kierującym radą królewską stał się biskup Zbigniew Oleśnicki. A że koronacja młodego Jagiellończyka nie doszła do skutku władza Oleśnickiego w Polsce była dość mocno ugruntowana.

W 1938 roku na tron Czeski chciano powołać młodszego syna Jagiełły Kazimierza ale w tej sprawie zdania były podzielone. Magnaci z Oleśnickim na czele byli przeciwni , a szlachta w dużej mierze popierała pomysł Czechów.

W tym samym czasie przed Jagiellonami otwierały się nowe perspektywy - a mianowicie tron Węgierski. Następnie okazało się że również tron Litewski jest pusty po zamordowaniu księcia. Młody król chętnie wyrwałby się z spod uciążliwej opieki Oleśnickiego i magnatów gdyż w marzeniach widział już swe bohaterskie czyny sławiące jego imię w całej Europie. A że Litwa to były rodzinne strony więc Jagiellończyk wraz z ogromnym orszakiem ludzi , wozów i taborów wyruszył do Wilna.

Podobne prace

Do góry