Ocena brak

Kazanie

Autor /Eligia Dodano /23.11.2012

(ze staropolskiego: “kazać = mówić, nauczać”). Głoszenie Słowa Bożego podczas sprawowania kultu chrześcijańskiego albo w postaci zachęty do nawrócenia i oddawania czci Bogu. Jezus, poprzedzony przez Jana Chrzciciela (Mk 1, 1-8), głosił dobrą nowinę o Bogu (Mk 1, 14-15) i wysłał Dwunastu na przepowiadanie (Mk 6, 7-13). Piotr (Ga 2, 7-8), Paweł i inni chrześcijańscy misjonarze głosili Ewangelię o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jako o Chrystusie, Panu i Synu Bożym (Rz 1, 1-6. 15-16; 10,14-18; Gal, 15-16).

Do wielkich kaznodziejów chrześcijańskich zaliczamy: św. Efrema (ok. 306-373), św. Jana Chryzostoma (ok. 347-407), św. Augustyna z Hippony (354-430), św. Leona Wielkiego (papież 440-461), św. Antoniego Padewskiego (1 195-1231), Marcina Lutra(1483-1546), George’a Foxa(1624-1691), biskupa Jakuba Benigna Bossueta (1627-1704), Ludwika Bourdaloue (1632-1704), Jana Wesleya (1703-1791) i Johna Henry’ego Newmana (1801-1890). “Zakon Kaznodziejski” to nazwa nadana instytu-towi zakonnemu założonemu przez św. Dominika Guzmana (1170-1221).

W zetknięciu ze współczesny-mi gwałtownymi zmianami w środkach społecznego przekazu zmienił się także sposób głoszenia kazań, żeby lepiej odpowiedzieć na wyzwanie rzucone przez ewangelizację.

Zob. ewangelizacja, homiletyka, katecheza, oddawanie czci Bogu, orędzie, pareneza, proklamacja, Słowo Boże.

Podobne prace

Do góry