Ocena brak

KAUKASKA GRUPA POETÓW

Autor /ortografia Dodano /27.02.2012

KAUKASKA GRUPA POETÓW, luźna grupa poetów zesłańców, uczestników powstania 1830-31 i konspiracji polistopa-dowej, wcielonych do armii carskiej na Kaukazie, skupionych wokół T. Łady-Zabłockiego, który korzystając z życzliwości przychylnego Polakom namiestnika, M. Woroncowa, starał się stworzyć w Tyflisie ośrodek życia umysłowego pol. zesłańców. Zaliczają się do niej, prócz Zabłockiego, M. Butowt-Andrzejkowicz, L. Janiszewski, H. Korsak, K. Pietraszkiewicz, W. Strzelnicki, S. Winnicki; przeważnie lirycy, spośród epigonów romantyzmu wyróżniają się podejmowaniem tematyki kaukaskiej. Stanowili środowisko, nie sformułowali natomiast własnego programu; ich warsztat twórczy wyznaczały wpływy Mickiewicza, J.B. Zaleskiego i ros. romantyka A. Biestużewa (pseud. Marlinski), dekabrysty poległego na Kaukazie 1837. Utwory swoje drukowali (często przy pomocy J.I. Kraszewskiego, z którym niemal wszyscy utrzymywali kontakt) w pol. czasopismach ziem litew.-rus. i w ros. piśmie „Kawkaz". W szerszym sensie do k. g. p. zaliczani bywają i in. pisarze, których pobyt w tym okresie na Kaukazie znalazł odbicie w ich twórczości: W. Dawid, W. Potocki, J. Strutyński.

M. INGLOT Polacy piszący na Kaukazie w pierwszej połowie XIX w., „Pam. Lit." 1957 z. 2; W. KUBACKI Malwy na Kaukazie, W. 1969; J. REYCHMAN Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w., W. 1972; M. INGLOT Rosja i Rosjanie w oczach polskich kaukazczy-ków, w: Spotkania literackie (zbiór.), Wr. 1973; D.S. PROKOFJEWA Poezija ,,kawkawskoj gruppy " polskich poetow, w: Polskij romantizm i wostocznosławianskije litieratury (zbiór.), Moskwa 1973.

Mieczysław Inglot

Podobne prace

Do góry