Ocena brak

Katza i Fodora teoria pamięci semantycznej

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

Katza i Fodora teoria pamięci semantycznej - teoria wyjaśniająca znaczenie pojęć (wyrazów) i sądów (zdań) zakodowanych w —pamięci semantycznej; warunkiem koniecznym zrozumienia zdania jest znajomość nie tylko znaczenia poszczególnych wyrazów (pojęć), ale także relacji synlaklycznych pomiędzy nimi. Teoria J. J. Katza i J. A. Fodora opisuje: (1) słownik, którego poszczególne wyrazy (pojęcia) mają znaczenie (— słownik umysłowy); można w nim wyodrębnić znaczniki semantyczne (ang. semantic markers), tzw. atomy znaczenia, służące do określenia różnic znaczeń między wyrazami, oraz nie zawsze występujące w pojęciu wyróżniki semantyczne (ang. semantic distinguishers), służące do różnicowania między poszczególnymi znaczeniami określonego wyrazu; (2) reguły projekcyjne łączenia wyrazów, opierające się na informacjach - czerpanych ze znaczników semantycznych i wyróżników semantycznych - o dopuszczalnych kombinacjach słownych, w jakie może wchodzić dany wyraz, oraz  o jego znaczniu w tych kombinacjach; reguły projekcyjne zapobiegają generowaniu zdań bezsensownych i dostarczają danych do pełnej interpretacji sensu /.dania. Według Kat/a i Fodora pojęcia można traktować jako wiązki znaczników semantycznych, tworzących jakąś strukturę. Poszczególne znaczniki zawierają w sobie bardzo ogólne kategorie, np. znacznik „ludzki" ma takie znaczniki, jak „ożywiony", „uspołeczniony" itd. Semantyczna i synlaktyczna analiza sądu wykrywa strukturę głęboką zdania.

 

Podobne prace

Do góry