Ocena brak

KATHARSIS

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

KATHARSIS (gr. = oczyszcze­nie) nłc. catharma; ang. catharsis; fr. catharsis; nm. Katharsis

  1. W pitagoreizmie: oczyszczenie duszy i uszlachetnienie uczuć pod wpływem mu­zyki.

  2. U Arystotelesa: podstawowe pojęcie jego Poetyki oznaczające oczyszczenie du­chowe pod wpływem tragedii (teatr), któ­ra wzbudzając podziw dla bohaterów i współodczuwanie z nimi (—> sympatia /2/), jednocześnie uwalnia od uczuć strachu i litości.

  3. W psychoanalizie: uwolnienie się od napięcia i lęku dzięki emocjonalnemu prze­życiu tych faktów z przeszłości, które zo­stały wyparte ze świadomości. Katharsis umożliwia jednostce wgląd w przyczynę własnych zaburzeń.

Podobne prace

Do góry