Ocena brak

Kategorie osób ze względu na status

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

a) Ze względu na status libertatis istniał podział na osoby wolne - liberi i niewolnikówservi .

Ludzi wolnych dzielono jeszcze na wolne od urodzenia ingenui i wyzwoleńcówliberti.

b) Ze względu na status civitatis występował podział na obywateli rzymskichcivis Romanus, zwanych też Kwirytami , Latynów Latini , oraz cudzoziemców peregrini.

c) Ze względu na status familiae (czyli stanowisko zajmowane w rodzinie), osoby dzielono na nie pdlegające niczyjej władzy sui iuris oraz podlegające władzy męskiego zwierzchnika alieni iuris.

Do góry