Ocena brak

KATEGORIE OSÓB CHRONIONYCH W KONFLIKCIE ZBROJNYM PRZEZ PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Pod ochroną prawa wojennego znajduje się przede wszystkim ludność cywilna. Ludność cywilna nie może być obiektem akcji militarnych, ponieważ znajduje się pod ochroną prawa wojennego.Kategoria ta obejmuje wszystkich cywilów, a w tym szczególnie:

  • rannych i chorych

  • kobiety ciężarne, dzieci

  • jeńcy wojenni

  • personel medyczny

Pod ochroną prawa znajdują się również osoby należące do sił zbrojnych, które nie okazują oporu.Dotyczy to osób, które złożyły broń lub nie mając już środków obrony, zdały się na łaskę.

Do góry