Ocena brak

Katedra w Toruniu

Autor /lenny Dodano /15.01.2013

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, dawna fara Starego Miasta, znajduje się na pd. od rynku. Po utworzeniu w 1992 diecezji toruńskiej został pod­niesiony do godności katedry. Jest to gotycka, trzynawowa bazylika. Jej budowę rozpoczęto w 1260 od wzniesienia pre­zbiterium i kontynuowano niemal do końca XV w. W 1500 umieszczono na wieży dzwon „Tuba Dei", o wadze 7,2 t, jeden z największych w Polsce, wykonany przez ludwisarzy toruńskich. W nawach i kapli­cach gwiaździste sklepienia z XIV. Bogate detale architektoniczne, rzeźby, malarstwo. W kaplicy św. Aniołów Stróżów (zwanej Kopernikowską) znajduje się gotycka chrzcielnica z końca XIII w. oraz renesanso­we epitafium z portretem wielkiego astro­noma z 1583, a także jego marmurowe popiersie z 1766. W kaplicy tej zostało złożone serce zmarłego w Toruniu Jana Olbrachta. Przez kilkanaście lat pod koniec XVI w. świątynia użytkowana była wspólnie przez protestantów i katolików.

Podobne prace

Do góry