Ocena brak

KATECHIZM DEMOKRATYCZNY, czyli Opowiadanie słowa ludowego

Autor /ortografia Dodano /27.02.2012

KATECHIZM DEMOKRATYCZNY, czyli Opowiadanie słowa ludowego, rozprawka H. Kamieńskiego, powst. w Rudzie 1843/44, wyd. przez TDP 1849 w Paryżu pod pseud. Filaret Prawdoski, popularyzująca w katechizmowej formie pytań i odpowiedzi gł. myśli dzieła O prawdach żywotnych narodu polskiego. Pomyślana jako rodzaj podręcznika dla „apostołów lud.", propagujących wśród ludu ideę powstania jako „wojny lud.'', została bez wiedzy autora ocenzurowana przez Centralizację, która dopatrzyła się w niej „przesadzonych i krwawych zasad". Kamieński stanowczo odrzucał w pamiętniku ten zarzut, twierdząc, że jego stanowisko w sprawach terroru było w istocie bardziej umiarkowane niż stanowisko TDP i że prawdziwej przyczyny zniekształcenia tekstu (rkps zaginął) szukać należy w różnicy poglądów na rolę emigracji w przyszłym powstaniu narodowym.

Wyd. W. Kula w: W stulecie Wiosny Ludów (zbiór.), t 5, W. 1953.

Andrzej Walicki

Podobne prace

Do góry