Ocena brak

Katalog zezwoleń

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

1) wyrób i rozlew wódek;

2) wytwarzanie wyrobów tytoniowych;

3) usługi detektywistyczne;

4) produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych pojazdów;

5) zarządzanie lotniskami;

6) usługi kurierskie;

7) usługi pocztowe o charakterze powszechnym, polegające na przewozie i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek listowych i listów wartościowych o masie powyżej 2000 g;

8) usługi telekomunikacyjne;

9) wytwarzanie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych;

10) prowadzenie aptek ogólnodostępnych;

11) prowadzenie hurtowni farmaceutycznych;

12) prowadzanie hurtowni środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, stosowanych wyłącznie u zwierząt;

13) prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych;

14) konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;

15) obrót w kraju i za granicą zwierzyną żywą, z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na terenie kraju;

16) obrót w kraju i za granicą tuszami zwierzyny i ich częściami z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na terenie kraju;

17) sprzedaży usług turystycznych obejmujących polowania w kraju dla cudzoziemców i polowania za granicą;

18) prowadzenie agencji celnej;

19) wyrób i rozlew wyrobów winiarskich;

20) obrót z zagranicą towarami i usługami określonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Podobne prace

Do góry