Ocena brak

Katalog zbiorów muzealnych

Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012

W historii publikacji
zbiorów muzealnych wyróżnić należy publikacje
inwentarzy, k. opisowych (spis i opis wybranych zespołów
muzealiów) oraz wspólcz. k. rozumowane, zw.
też krytycznymi.

Celem rozumowanego k.z.m. jest
ogłoszenie drukiem informacji o zasobach muzeum,
prezentującej najnowszy stan wiedzy o poszczególnych
muzealiach; informacja taka służy zarówno widzowi
muzealnemu, jak i badaczom danej dziedziny
nauki.

Inaczej niż we wcześniejszych publikacjach
zbiorów katalog rozumowany obejmuje wszystkie posiadane
muzealia z prezentowanego zakresu dziedziny
kultury - wyznaczonego przynależnością do gatunku,
terytorium, epoki, techniki lub innych kategorii.

Informacja o muzealium zawiera dane identyfikujące
(określenie cech materialnych), historię przedmiotu
(możliwie od czasu powstania do nabycia przez muzeum
prawa własności, poświadczonego numerem
inwentarza), opis technologii i stanu zachowania,
opis i rozpoznanie treści niesionych przez muzealium,
argumentację dotyczącą jego datowania, autorstwa
lub aktualnej interpretacji, bibliografię oraz informację
wizualną (rysunek, fotografia).

Podobne prace

Do góry