Ocena brak

Katalog problemów globalnych

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

1.groźba zniszczenia ludzkości w wypadku wojny jądrowej – problem wojny i pokoju,

2 ochrona środowiska naturalnego człowieka – problem ekologiczny,

3 szybki przyrost ludności w skali globu ziemskiego – problem demograficzny,

4 problem wyżywienia – zwalczania głodu,

5 zagrożenia narkomanią, AIDS i innymi groźnymi masowymi chorobami np. rak.

6 narastanie rozpiętości pomiędzy krajami szybko rozwijającymi się ekonomicznie a krajami słabo rozwiniętymi,

7 nasilanie się zjawiska wyczerpywania się zasobów surowcowych,

8 terroryzm międzynarodowy i wewnętrzny, zagrożenie bezpieczeństwa obywateli.

Niektórzy przytaczają długie wykazy zagrożeń ludzkości jak np.: bezrobocie w wieli krajach, inflacja, kryzys energetyczny, nadmierny rozrost i upadek wielkich miast, wyścig zbrojeń, korupcja polityczna. Jednocześnie występuje szybki postęp technologiczny i naukowy, które dodatnio wpływają na życie ludzi, chociaż niejednakowym stopniu w różnych krajach. Ponieważ zagrożenia, problemy globalne występują w skali świata, ludzkości, to również trzeba działać globalnie, w skali międzynarodowej trzeba im przeciwdziałać i je rozwiązywać.

Podobne prace

Do góry