Ocena brak

Katalog ograniczonych praw rzeczowych

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Prawo ograniczone rzeczowe limituje liczbę ich rodzajów. Chodzi o tzw. Katalog zamknięty,. Prawami rzeczowe ograniczone mają być te, które są przewidziane w ustawie, oznacza to, że o powołaniu nowego prawa ograniczone rzeczowego zdecydować może tylko ustawodawca. Strony mogą tylko ukształtować treść tych praw w granicach określonych tylko przez ustawę, w sposób wyczerpujący katalog ograniczonych praw rzeczowych, reprezentuje kodeks cywilny. Zalicza się do nich:

- użytkowanie

- służebności

- zastaw

- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego

- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

- prawo do domu jednorodzinne w spółdzielni mieszkaniowej

- hipoteka

Podobne prace

Do góry